KERKBERICHTEN 6 maart 2024

  • published on: maart 1, 2024

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,-

IN MEMORIAM

Op zaterdag 24 februari namen we afscheid van Bèr Tullemans. Geboren 29-9-1935, overleden op 19-2–2024. Heer geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede.

PAROCHIE AGENDA:

  1. 24 mrt 2024 11.00 uur Presentatie communicaties Altweerterheide
  2. 11 mei 2024 15.30 uur H. Mis Heyerkapel
  3. 14 mei 2024 19.00 uur H. Mis Heyerkapel Zij-Aktief
  4. 18 mei 2024 19.00 uur Toediening H. Vormsel in Tungelroy
  5. 19 mei 2023 11.00 uur 1e H. Communie in Altweerterheide
  6. 26 mei 2024 11.00 uur 1e H. Communie in Stramproy

 

  1. MIS IN DE ZIJKAPEL

In de wintermaanden zijn de reguliere missen in de heerlijk verwarmde zijkapel. De zijkapel is te bereiken via de deur rechts naast het altaar.

Het is de moeite waard om in deze intieme setting de mis bij te wonen, een hele andere ervaring!

GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845

Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2023”

Dank u wel!

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2023

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

Vrijdag 15 maart lezing Academie Rolduc
NEEMT POLARISATIE TOE OF NIET?

In de samenleving heerst een sterke tendens tot polarisatie. Onverdraagzaamheid, het niet meer goed naar elkaar luisteren en een gebrek aan respect nemen toe. Veel mensen maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Hierover gaat de avond van Academie Rolduc op vrijdag 15 maart. Wat is polarisatie nu eigenlijk? Neemt de polarisatie in Nederland echt toe of lijkt dat maar zo? Wat is de rol van politici in de verharding van het debat en welke invloed hebben sociale bubbels en de (social) media op de dialoog en in conflictsituaties?

De inleider tijdens deze avond is Nicki Kappel uit Maasbree. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. In het dagelijkse leven leidt hij een juwelierszaak in Venlo. In zijn vrije tijd is hij politiek actief voor de Christenunie. Hij is ook actief katholiek en lid van de Diocesane Pastorale Studiegroep van het bisdom.

De lezing van Academie Rolduc begint op 15 maart om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Het volledige programma van de lezingenreeks Academie Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc of www.bisdom-roermond.nl/kalender. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

JAARLIJKSE CHRISMAMIS

Bij het toedienen van sacramenten als doopsels, vormsels, bedieningen en wijdingen worden heilige oliën gebruikt. Deze oliën worden in elk bisdom één keer per jaar door de bisschop of hulpbisschop gewijd. Dit gebeurt tijdens de zogeheten ‘chrismamis’ in de Goede Week. In ons bisdom is het al jaren gebruik dat deze chrismamis plaatsvindt op de vooravond van Witte Donderdag: de woensdagavond dus. Dit jaar is dat op 27 maart.

De chrismamis wordt opgedragen in de kathedraal in Roermond en vertegenwoordigers van alle parochies in het bisdom zijn welkom om de wijding mee te vieren. Alle priesters van het bisdom worden bovendien uitgenodigd om tijdens deze viering hun wijdingsbelofte te vernieuwen. De chrismamis begint om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Iedereen is welkom.

 

  • Aantal keer bekeken: 64 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...