KERKBERICHTEN 17 april 2024

 • published on: april 14, 2024

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,-

 

GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845 Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2024”

Dank u wel!

PAROCHIE AGENDA:

 1. 11 mei 2024 15.30 uur H. Mis Heyerkapel
 2. 14 mei 2024 19.00 uur H. Mis Heyerkapel Zij-Aktief
 3. 18 mei 2024 19.00 uur Toediening H. Vormsel in Tungelroy
 4. 19 mei 2023 11.00 uur 1e H. Communie in Altweerterheide
 5. 26 mei 2024 11.00 uur 1e H. Communie in Stramproy

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2024

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

IN MEMORIAM

Op 5 april namen we afscheid van Leen Schroeten – Hendrix, geboren 26 november 1936, overleden 28 maart 2024. Heer geve haar de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte haar. Dat zij moge rusten in vrede.

Mgr. Schrijnen-Huis

ONTMOETINGSDAGEN

Geachte dames,

Graag willen wij u uitnodigen voor een ontmoetingsmiddag in het voorjaar. Vanwege verbouwingswerkzaamheden in het bisdomgebouw moesten wij deze keer kiezen voor een andere locatie: ’t Paradies aan het Munsterplein te Roermond.

Leo Fijen – geloofsgesprek

Leo Fijen, bekend van het KRO-NCRV programma ‘Geloofsgesprek’ en zijn boeken, komt spreken over HOOP. Hij belicht de vragen ‘Hoe kun je teken van hoop zijn in een tijd vol tegenstellingen? Als

gelovige, als oudere, als kerk?’

Boeken te koop

Er is ook gelegenheid om boeken van Leo Fijen te kopen en door hem te laten signeren.

Wij hopen u weer te mogen verwelkomen. Uw vriendin, buurvrouw of een andere dame die hierin

geïnteresseerd is, is ook van harte welkom – stuur deze mail gewoon door.

Met hartelijke groet,

Stg. Mgr. Schrijnen-Huis

Programma

– 13.00 uur met koffie/thee

– 13.30 uur Lezing Leo Fijen:

Hoop- Hoe kun je teken van hoop zijn in een tijd vol tegenstellingen?

Als gelovige, als oudere, als kerk?

Leo Fijen is een Nederlands historicus en journalist.

Hij was sinds 2014 hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing van

KRO-NCRV en tot eind februari 2024 presentator van het KRO-NCRV programma

Geloofsgesprek

Geloofsgesprek, iedere zondagochtend, voorafgaand aan de eucharistieviering.

Eind februari 2024 is hij met pensioen gegaan.

Gebedsdienstin de Munsterkerk ca. 15.30 uur met afsluiting van de middag met koffie en vlaai in ‘t Paradies, en gelegenheid voor een gezellig gesprek.

U kunt dan ook een boek van Leo Fijen kopen en laten signeren.

Ca. 17.00 uur Sluiting van de middag.

Aanmelden:

 • Via de mail: schrijnenhuis@gmail.com vóór 14 mei 2024.
 • U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
 • De toegang is vrij (inclusief koffie/vlaai) en er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Inschrijven is wel noodzakelijk omdat het totale aantal deelnemers begrensd is.
 • Indien u na inschrijven toch verhinderd bent om te komen verzoeken we u DRINGEND om zich

via email af te melden, zodat dames op de reservelijst een kans krijgen om toch te komen.

 • Bereikbaarheid:

Met de trein: ca. 10 minuten lopen vanaf treinstation Roermond

Met de auto: Vlakbij gelegen parkeerplaatsen zijn het Wilhelminaplein, de parkeergarage

achter De Oranjerie, de parkeergarage in het Roercentrum of de parkeergarage achter het

NS-station.

LIEFDE – LEVEN – LICHAAM

Met je kind in gesprek over groeien in man/vrouw zijn

Webinar dinsdag 23 april van 20.00 tot 21.30 uur

Flyer: Liefde-Leven-Lichaam

‘Mam, hoe komt de baby in je buik?’ ‘Lars kijkt zo raar naar mij.’ ‘Puk is nu mijn vriendinnetje.’ Kinderen zijn nieuwsgierig, maken van alles mee, en horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Ze komen in aanraking met beelden of ideeën over puberteit en volwassen worden: onderwerpen waar je als ouder zelf je kind in wil opvoeden. Dat kan best een uitdaging zijn. Hoe ga je als gelovige ouders het gesprek aan met je zoon of dochter over het groeien van jongen tot man en meisje tot vrouw?

Ouder en kind

Er zijn gelukkig veel mooie materialen die ouders en kinderen kunnen gebruiken. Bij dit webinar krijg je toelichting op drie heel praktische publicaties. Het zijn projecten om als ouders met je kind op een integere en eerlijke manier in te gaan op die wonderlijke ontwikkeling van meisje tot vrouw en jongen tot man: biologisch én vanuit het plan dat God met ieder mens heeft.

De projecten

Het gaat om de projecten ‘Het cadeau – 10 brieven over liefde, leven en lichaam’, ‘Meisje tot vrouw’ en ‘Expeditie XY’. De projecten richten zich op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs en iets daarboven.

Marieke Goes, Loes Reijnders, Luc Simons pr. en Yvonne Koopman verzorgen de presentaties. Zij hebben zelf meegeschreven aan een project of werken mee aan de ontwikkeling ervan.

Het cadeau

Bij het webinar zal de meeste aandacht uitgaan naar het nieuwe en bij­zondere project ‘Het cadeau – 10 brieven over liefde, leven en lichaam’. Dit thuisproject, bestaande uit een kinder- en ouderdeel, gaat onder meer in op hoe God ons heeft bedoeld, als man, als vrouw. En ook hoe seksualiteit en vruchtbaarheid passen binnen het plan dat Hij met iedere mens heeft.

Naast ‘Het cadeau’ zal over de inhoud en bedoeling van de projecten ‘Meisje tot Vrouw’ en ‘Expeditie XY’ worden verteld. Deze projecten bestaan al in het buitenland en zijn op het moment voor Nederland in ontwikkeling.

Een iets uitgebreider beschrijving van de drie projecten vindt u hier

Tijdens het webinar is er gelegenheid vragen te stellen, of stuur ze vooraf op per e-mail:

info@opgroei­sym­po­sium.nl

Praktisch datum: dinsdag 23 april 2024 tijd: 19.45 uur – digitale inloop – 21.30 uur: einde

opGROEIsymposium   •  info@opgroeisymposium.nl   •  www.opgroeisymposium.nl   •

 

 • Aantal keer bekeken: 45 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...