De historie van Altweerterheide

Altweerterheide (in het Weerts Altwieërthe-j) is een kerkdorp ten zuidwesten van Weert. Altweerterheide is de meest westelijk gelegen plaats in Nederlands Limburg: het ligt op circa 3 km van België.

Voordat de gemeente Weert samengevoegd in 1998 werd met de gemeente Stramproy , bedroeg de oppervlakte ervan (3000 hectare) ongeveer een derde van die van de gemeente Weert. Het dorp telt ongeveer 1100 inwoners.

Het dorp dankt zijn naam aan het bos-, moeras- en heidegebied in het zuidwesten van Weert. Alt betekent oud, Weerter stamt af van de stad Weert en heide van de heidegronden; letterlijk vertaald is het dus Oudeweertseheide. De ontginning van het gebied rond Altweerterheide is pas begonnen in het begin van de twintigste eeuw. Dit leidde tot de bouw van verschillende boerderijen in het gebied. In de nabijheid bestond een kapel uit 1723. Later ontstond er een echte woonkern met het houten kerkje uit 1925 als centraal punt. Tot aan de Tweede Wereldoorlog woonden er slechts enkele tientallen gezinnen in de kleine woonkern rond de parochiekerk. Na de oorlog trokken veel jongeren uit het dorp weg om in de stad beter werk te zoeken. Dit zorgde voor een leegloop van het dorp. Na de oorlog werd er een grensovergang met België geopend en werd er een verharde weg aangelegd, de Bocholterweg . Hierdoor ontstond een route van België naar Weert, waar veel Belgische arbeiders dankbaar gebruik van maakten. Maar ook veel Nederlanders, die werkten in de steenkoolmijnen in België, legden de weg door Altweerterheide vaak af. De laatste jaren is er weer nieuwbouw gekomen in het dorp zoals Heidebeemd (2003) en Eigen Erf (2007). Deze straatnamen zijn afgeleid van de geschiedenis van Altweerterheide. Anno 2023 is hier een nieuwbouwproject gestart, gelegen aan de Bergsheisteeg.

Natuur en landschap

Altweerterheide is een ontginningsdorp op zandgrond. De hoogte bedraagt ongeveer 33 meter. Belangrijke waterlopen zijn de Tungelroyse Beek, ten zuidwesten van het dorp; zuidelijker loopt de Raam, welke het water verzamelt van een aantal beken in Belgisch Limburg (Lozerbeek, Lozerbroeksbeek, Veldhoverbeek en Lechter Rietbeek) en ten zuiden van Altweerterheide in de Tungelroyse Beek uitmondt. Ten noorden van Altweerterheide vinden we nog de Meilossing en de Bocholterbeek. Altweerteheide ligt in het midden van Grenspark Kempen~Broek.

Natuurgebieden in de omgeving van Altweerterheide zijn, onder andere (vanaf het noorden tegen de klok in): IJzeren Man, Kruispeel, Laurabossen, Kettingdijk, Wijffelterbroek, en Tungelerwallen.

Voorzieningen

Het dorp heeft geen winkels meer. Het dorp telt 1 café /restaurant en enkele zaakjes aan huis, zoals bijvoorbeeld een SRV-wagen. Daarnaast ligt er een basisschool in het dorp (nieuwbouw geopend in oktober 2022) en is er een sporthal.

Deze pagina delen?