KERKBERICHTEN 3 april 2024

  • published on: maart 30, 2024

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,-

 

GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845 Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2024”

Dank u wel

PAROCHIE AGENDA:

  1. 11 mei 2024 15.30 uur H. Mis Heyerkapel
  2. 14 mei 2024 19.00 uur H. Mis Heyerkapel Zij-Aktief
  3. 18 mei 2024 19.00 uur Toediening H. Vormsel in Tungelroy
  4. 19 mei 2023 11.00 uur 1e H. Communie in Altweerterheide
  5. 26 mei 2024 11.00 uur 1e H. Communie in Stramproy

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2024

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

PASEN: DE ENE KAARS BOVEN ALLE KAARSEN

Jaar na jaar wordt de paaskaars vernieuwd en voor het eerst aangestoken met Pasen. Dit is een vaste gewoonte. Wij zijn eraan gewend geraakt. Maar waarom? Waar komt deze gewoonte vandaan? En wat betekent dat?

Oorsprong paaslicht

Er is waarschijnlijk niet slechts één oorsprong van paaslicht, maar een hele reeks. In deze begroeting concentreer ik mij liever op de betekenis die het paaslicht in de loop van de millennia in de kerk heeft gekregen.

Eigenlijk begint het met het scheppingsverhaal. God zei: Laat er licht zijn. En er was licht. Zo bracht God voor het eerst licht in de duisternis. Dit ging door met de schepping van de zon, ons levenslicht. En het is voor iedereen duidelijk: zonder de zon zou er geen leven op aarde zijn zoals wij dat kennen. Alles wat leeft is afhankelijk van de zon en strekt zich uit naar de zon. Zonder het licht van de zon zou al het leven op aarde sterven.

Licht in de duisternis

Toen Jezus stierf, werd de zon verduisterd, het werd donker in figuurlijke zin. Aan dit bijzondere soort duisternis kwam door de opstanding een einde. Er kwam licht in de duisternis van de dood. Er wordt veel over licht gesproken in de verhalen over de opstanding. De opkomende zon, Paasochtend. De engelen die met hun licht getuige waren van de opstanding. En de Verrezene zelf straalde ook. En het is dus geen toeval dat bij sommige mensen het licht is opgekomen. Dienovereenkomstig wordt er gezegd: Er is een licht over ons opgegaan.

Licht van hoop

Met Pasen bracht God licht in deze wereld die getekend werd door de dood, een licht van hoop dat duisternis en lijden, sterven en dood niet het laatste woord hebben, maar eerder licht en leven. Dit alles bracht ons ertoe Pasen met licht te associëren. En zo is het licht een symbool van Pasen geworden. Met Kerstmis is het de kerststal, Goede Vrijdag is het kruis, Pinksteren is de duif – en met Pasen is het het licht, het paaslicht, het licht van de hoop.

Dag van de opstanding

Vroeger begon de week niet met maandag, maar met zondag, de zonnige dag. Met het licht van deze dag, met de opstanding, was het nieuwe begonnen. Doordat de paaskaars nu zondag na zondag brandt, herinnert hij ons op zondag, op de dag van de opstanding, aan alles wat daarmee samenhangt en dat wij als christenen in een realiteit leven waarop vanaf Pasen een nieuw licht valt. Sterker nog: het paaslicht, dat staat voor Christus, laat ons zien wie en wat we zijn.

Licht van de wereld

Christus zei van zichzelf: “Ik ben het licht van de wereld.” En Hij zei van ons: “Jullie zijn het licht van de wereld.” Ook het Paaslicht herinnert ons hieraan. Als Jezus zegt. Jij bent het licht van de wereld, dan is dit in eerste instantie geen uitnodiging in de zin van “Je moet!” of “Je moet!” om het licht te zijn. Het is een verklaring, een bevestiging.

Gods licht zijn

‘Jij bent het licht’ is een bemoedigende, versterkende en vreugdevolle boodschap, een herinnering aan wie we zijn. Nu dan: laten we zijn wat we zijn. Laten wij Gods licht zijn in deze wereld, als broeders en zusters, als kinderen van God, als kinderen van het licht.

Ik wens jullie allemaal een gezegend en vrolijk Pasen. Moge de verrezen Heer ons allen vervullen met zijn genade, licht, vrede en vreugde.

Pastoor Amal

EMMAUS …OP ZOEK NAAR JOU

zondag 21 april 2024 om 15.00 uur

Het dekenaat Roermond organiseert de musical Emmaüs.

Bisschoppelijk College Broekhin

Bob Boumanstraat 30,

6042 EH Roermond

 

KOEMI

Deze musical wordt opgevoerd door KOEMI; een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. Meer informatie over KOEMI is te vinden op: www.koemi.org

 

Op zoek naar geluk!

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria. Maar dan ….. grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En radeloos keren ze terug naar hun dorpje, Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, die een stukje met hen meeloopt……

 

Zestig jonge mensen zingen, spelen en dansen

Deze musical voor jong en oud (0 tot 120 jaar) is een frisse en laagdrempelige vertelling waarin de hele bijbelgeschiedenis passeert. Meer dan zestig jonge mensen zingen, spelen en dansen deze prachtige musical. De voorstelling vindt plaats in de Paastijd en biedt dus de gelegenheid om de prachtige verhalen uit de bijbel eigentijds te beleven.

 

Kaarten bestellen

Via deze link zijn kaarten te bestellen. Let op: wacht daar niet te lang mee!

https://www.eventsforchrist.nl/order/emmaus

Als de kosten van deze voorstelling een belemmering vormen, neem dan contact op met de eigen parochiepriester of met de organisatie van KOEMI.

Van harte welkom!

Dekenaat Roermond.

Vrijdag 26 april lezing Academie Rolduc
IMMANUEL KANT: THEORIE WERKT IN PRAKTIJK NIET

“Dat is mooie theorie, maar in de praktijk klopt het niet.” Wie heeft dat niet bij zichzelf gedacht? Onze idealen kunnen groot zijn, maar in het dagelijks leven is het soms moeilijk om te toe te passen. Hierover gaat de lezing van Academie Rolduc op 26 april.

De filosoof Immanuel Kant (1724-1804), wiens 300ste verjaardag in 2024 wordt herdacht, heeft een klein geschrift nagelaten waarin hij deze ‘Algemeinspruch’, zoals hij het noemt, onderzoekt. Tijdens de lezing onderzoekt filosoof Detlef Rohling aan de hand van Kant of onze menselijke voorstellingen door de feiten worden ingehaald of tegengesproken. Waarom lijkt de ‘weerbarstige’ praktijk – met name in de politiek – de ‘mooie’ theorie steeds in te halen? Of kan het ook anders? Dr. Detlef Rohling is priester van het bisdom Roermond en docent filosofie aan het Grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc.

De lezing van Academie Rolduc begint op 26 april om 19.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Entree: vijf euro, ter plekke te voldoen. Het volledige programma van de lezingenreeks Academie Rolduc is te vinden op www.rolduc.nl of op www.bisdom-roermond.nl/academierolduc of www.bisdom-roermond.nl/kalender. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via: academie@rolduc.nl

 

  • Aantal keer bekeken: 136 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...