KERKBERICHTEN 25 februari 2024 t/m 17 maart 2024

 • published on: februari 17, 2024

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,

IN MEMORIAM

Op zaterdag 27 januari namen we afscheid van Piet Bonten. Geboren 26-11-1931, overleden op 22-1-2024. Heer geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede.

PAROCHIE AGENDA:

 1. 20 en 27 febr. 14.00-16.00 u Muziekcursus gegeven door Truus Bahnen-van Dael
 2. 5 en 12 mrt. 14.00-16.00 u Muziekcursus gegeven door Truus Bahnen-van Dael
 3. 3 maart 2024 09.30 uur Presentatieviering communicantjes
 4. 11 mei 2024 15.30 uur H. Mis Heyerkapel
 5. 14 mei 2024 19.00 uur H. Mis Heyerkapel Zij-Aktief
 6. 18 mei 2024 19.00 uur Toediening H. Vormsel in Tungelroy
 7. 19 mei 2023 11.00 uur 1e H. Communie in Altweerterheide
 8. 26 mei 2024 11.00 uur 1e H. Communie in Stramproy

VAKANTIE PASTOOR AMAL

Pastoor Amal is op vakantie van 16 januari t/m 23 februari 2024. Wij wensen hem van harte een mooie en gezegende vakantie toe. Tijdens zijn afwezigheid is er iedere zondag vervangende priester. Op weekdagen wordt er géén H. Mis gelezen.

Ziekenzalving of overlijden

Indien er iemand dringend een priester nodig heeft bij een ziekenzalving of overlijden dan wordt er op verzoek van familie gezorgd voor een vervangende priester via Dré Koolen of Jan Hoeben.

 MIS IN DE ZIJKAPEL

Het wordt weer kouder, daarom zijn in de wintermaanden de reguliere missen in de heerlijk verwarmde zijkapel. De zijkapel is te bereiken via de deur rechts naast het altaar.

Het is de moeite waard om in deze intieme setting de mis bij te wonen, een hele andere ervaring!

GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845

Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2023”

Dank u wel!

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2023

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

Je moet het maar weten
WAAROM EEN SCHRIKKELDAG BELANGRIJK IS VOOR GELOVIGEN

Dit jaar is er weer een 29e februari. Die schrikkeldag is nodig omdat een jaar niet precies 365 dagen heeft, maar een paar uur meer. Met die éne extra dag in de vier jaar trekken we dat weer recht. Voor christelijke gelovigen is die schrikkeldag van belang om de datum van Pasen goed te kunnen berekenen.

Die datum wordt namelijk bepaald aan de hand van de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). Als nu ons kalenderjaar te veel verschuift ten opzichte van de astrologische kalender betekent dit dat we Pasen op de verkeerde dag gaan vieren en dat het feest uiteindelijk ergens in de zomer uit zou komen. Met de oude juliaanse kalender, die tot in de 16e eeuw werd gebruikt, dreigde dit gebeuren. Paus Gregorius XIII heeft daarom in 1582 een nieuwe (de naar hem vernoemde gregoriaanse) kalender ingevoerd om deze fout te herstellen. Hij deed dat heel simpel door tien dagen te schappen. Na 4 oktober 1582 volgde 15 oktober. Aan februari voegde hij eens in de vier jaar een dag toe. Daarmee kwam Pasen weer op de juiste dag in het voorjaar terecht.

DIT JAAR ZES TV-MISSEN VANUIT LIMBURG

De televisiemis van KRO-NCRV wordt dit jaar zes keer vanuit Limburg uitgezonden. Net als afgelopen jaar komen de vieringen dit jaar weer vanuit de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Voorafgaand aan elke viering vanuit Limburg wordt het Geloofsgesprek uitgezonden met iemand die op een of andere manier in het bisdom Roermond actief is en over zijn of haar geloof spreekt.

De TV-missen vanuit Roermond zijn dit jaar te zien op

 • 25 februari (2e Zondag van de Vasten)
 • 21 april (4e Zondag van Pasen/Roepingenzondag)
 • 16 juni (11e zondag door het jaar)
 • 18 augustus (20e zondag door het jaar)
 • 17 november (33e zondag door het jaar)
 • 29 december (Feest H. Familie)

Het Geloofsgesprek en de eucharistieviering zijn elke zondagmorgen vanaf 9.45 uur te zien op NPO2.

 

 • Aantal keer bekeken: 130 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...