Altweerterheide in groei en bloei naar 2023

 • published on: juli 22, 2023

Samen naar een nieuwe dorpskern in Altweerterheide.

Altweerterheide ligt in het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen~Broek. In deze kleine kern is een actieve dorpsraad bezig de leefbaarheid van het dorp met zijn buitengebieden op peil te houden en te vergroten. Hiervoor organiseert de dorpsraad, maar ook anderen recent grotere en kleinere activiteiten en projecten: 

 • Zomer Hei-j feest en Hei-j land games/ kermis
 • Recreatieve wandelroutes
 • Avond4daagse
 • 4 mei Dodenherdenking
 • Realisatie en instandhouding oorlogsmonument Bocholterweg
 • Plaatsing ooievaarsnesten
 • St. Maartenviering
 • Kerke  Brökske
 • Plaatsen banken en tafel bij kerk en Kerke Brökske
 • BuurtWhatsApp
 • Buurtpreventie donkere dagen offensief;
 • Cultuur met je buur;
 • Buitenspeeldag;
 • Opwaarderen speelplaats Op den Das
 • Sinterklaasmiddag;
 • Deelname aan ontwikkelingen buitengebied Weert (ARK, landschapsvisie, Natuurmonumenten, PIO);
 • Kindcentrum Altweerterheide / centrale ontmoetingsplek;

Een aantal opgaven is echter veel te omvangrijk voor een dorpsraad om op te pakken zoals de herinrichting van de openbare ruimte. Gemeente en Dorpsraad kunnen in dit project hun krachten bundelen en gezamenlijk de uitdaging oppakken. Financiering van dit project is nog niet bekend. Kans van slagen wordt vergroot door een integrale aanpak waarbij alle disciplines en thema’s (boven- en ondergronds) worden meegenomen in de planvorming.

Samen naar een nieuwe Dorpskern Download

Bewonersavond Altweerterheide in Groei en Bloei

Op 29 november 2018 organiseerde de werkgroep Altweerterheide in Groei en Bloei in samenwerking met gemeente Weert en Bureau Verbeek een bewonersavond. De bewonersavond had als doel om ideeën van dorpsbewoners te verzamelen voor een prettige inrichting van de openbare ruimte in Altweerterheide. Het centrum en de doorgaande wegen staan daarbij centraal. We zijn de avond gestart met de ideeën van de leerlingen Basisschool St. Jozef. Bureau Verbeek gaf ter inspiratie een impressie van ideeën en verbeteringen die in andere dorpen zijn uitgevoerd. Daarna hebben de aanwezigen hun ideeën voor de openbare ruimte beschreven en getekend op grote kaarten.

Hieronder kunt u deze kaarten bekijken en de opmerkingen en ideeën lezen. De werkgroep en de gemeente Weert gaan verder aan het maken van mogelijke scenario’s en ontwerpen die met de bewoners worden besproken.

Herinrichting kern

 • Nieuwe aansluiting van doorgaande wegen in de kern (zie tekening)
 • Herinrichting kruising doorgaande wegen in kern (zie tekening)
 • Zebrapad bij oversteek kern Bocholterweg en bij Op den Das
 • Kerkplein doortrekken over Bocholterweg / klinkers / asfalt weg (zie tekening)
 • Kerkplein: groter maken, verplaatsbare bakken, hellingbanen naar ingang kerk, (zie tekening)
 • Herinrichting kruising doorgaande wegen (zie tekening)
 • Kerkplein betrekken bij ontwerp centrum (zie tekening)
 • Verkeersfunctie kerkplein
 • Degelijke bestrating kerkplein
 • Bult weg Bocholterweg/kern
 • Volpoten grasveld bij bushaven met hoogstam en laagstam
 • Oversteek maken bij kruising Bocholterweg-Herenvennenweg
 • Langzaam verkeer: plateau (uitbreiden bult) en niet parkeren
 • Kern plateau ophoging uitbreiden

Minder verkeer uit België

 • Vrachtverkeer uit kern weren (vanuit België via Diesterbaan)
 • Verkeer uit Belgie: snelheid voertuigen. Verkeer via Diesterbaan of via Lozen

Herinrichting grasveld en Heidehof

 • Seniorenwoningen maken Heidehof met gezamenlijke tuin
 • Hergroeperen huisvesting senioren rondom “plein/ontmoetingsruimte” + zicht op centrum
 • Woningen Heidehof groen inrichting
 • Glasbak terug
 • Bijvriendelijke beplanting (Heidehof)
 • Maak een park van grasveld kern

Bomen

 • Kastanjebomen weg Zoomweg
 • Overlast van lindebomen Bocholterweg (kern richting Weert)
 • Geen vruchtdragende bomen
 • Bomenplan: minder lindes. Esdoorns?

Hollandiastraat en Savelstraat

 • Eenrichtingsverkeer Hollandiastraat/Savelstraat
 • Eenrichtingsverkeer Hollandiastraat naar Zoomweg en Savelstraat naar Op den Das.
 • Eenrichtingweg Hollandiastraat (enkel richtig Op den Das)
 • Buurtbus niet via Savelstraat/Hollandiastraat
 • Meer groen Hollandiastraat en Savelstraat
 • Verbeteren zicht bij kruisingen Zoomweg met Hollandiastraat en Savelstraat

Entree bebouwde kom

 • Opfleuren entree Zoomweg en Bocholterweg (vanuit Weert)
 • Slinger in de weg bij entrees Bocholterweg (W. en B.) (zie tekening)
 • Muurtjes en plantenbakken en drempel bij alle entrees (zie dia rechtsonder “plein en bord”)
 • Korte termijn: entree bloembakken
 • Fraaie entree i.p.v. schuin geplaatst naambord tussen berm
 • Entree 4x verfraaien, meer body met groene landschapselementen a la Kempenbroek
 • Verkeersslalom bij entree (zie tekening)

Inrit parkeerplaats sporthal / entree Bocholterweg vanuit Weert

 • Bredere inrit sporthal
 • Zicht uitrit parkeerplaats voetbal
 • Ingang parkeerplaat voetbalveld is nu te eng

Entree bij de Poal

 • Fietspad bij de Poal doortrekken, parkeerplaatsen weg = gemeentegrond
 • Groen of parkeerhavens op Bocholterweg-west
 • Fietspad doortrekken Bocholterweg
 • Optische wegversmalling met rood fietspad op doorgaande wegen
 • Bloembakken op doorgaande wegen als snelheidsvertragers
 • Opnieuw beklinkeren trottoirs Zoomweg/Hollandiastraat/Savelstraat/Op den Das/Bocholterweg
 • Laad en los zone op Bocholterweg voor grote vrachtwagens die in de wijk moeten zijn, maar te groot zijn.

Verkeersveiligheid Karelkeweg

 • Bord 30km verplaatsen naar uitgang fietspad op Karelkeweg
 • Lantaarn bijplaatsen bij uitgang fietspad Heidebeemd-Karelkeweg

Lindenhof

 • Parkeervakken bij Lindenhof

Bocholterweg richting Weert

 • Korte termijn: opties wegversmalling met rood fietspad
 • Bredere stoep Bocholterweg(oost)
 • Trottoir verbreden Bocholterweg oost
 • Ruimere inrit kruising Bocholterweg-Pastoor Schippersstraat
 • Wandelpad langs voetbalveld / bocholterweg intregreren

Algemene ontwerpprincipes

 • Regenwaterbuffer maken. Afkoppelen riolering / open verharding
 • Verlichtingsplan / straatverlichting moderniseren

Kaarten

DEST3170Download

DEST3171Download

DEST3172Download

DEST3173Download

DEST3174Download

Het verslag van de tweede bewonersavond is te downloaden via website

 

 

 • Aantal keer bekeken: 157 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...

 • Kermis 2024 zit er weer op!

 • Samen met de Theater Kist en leuke spellen het schooljaar goed afsluiten.