Tip de redactie | redactie@altweerterheide.nl

Laden Evenementen

Een film middag voor de jeugd. Voor kinderen tot groep 6 de film Turnung Red en voor groep 7 tot 15 jaar de film Doolittle.
Uitnodigingen voor de groepen in kwestie zijn per mail en in de bus bezorgd.
Deze film middag wordt georganiseerd door buurt Karelke in samenwerking met de buurten HeiOp en Daalbroek.