Buurtvereniging Karelke

 • Jan Henderiksstraat 6, 6006 VS Altweerterheide
 • karelke@mail.com
 • niet opgegeven
 • Doelgroep: bewoners buurt Karelke
 • niet opgegeven

Het ontstaan

In 1972 werd onze buurtvereniging opgericht. De aanleiding hiervoor was een gouden bruiloft. Doordat de krachten gebundeld werden besefte men toen de behoefte om ook in gewone tijden samen iets te ondernemen. Buurtvereniging ‘Karelke’ was geboren!

In Altweerterheide bestaan twee ‘Karelkes’. Aan de Karelkeweg ligt Klein Karelke en Groot Karelke ligt aan de Bocholterweg 134. Beide boerderijen werden ergens rond 1911 gebouwd door ‘Bolle Jan’ (Hendriks) en liggen in onze buurt. Dus de naam ‘Karelke’ is een welgekozen naam voor onze buurtvereniging

Wat doet onze buurtvereniging?

 • Jaar- en optochtvergadering (januari)
 • Organiseren van buurtactiviteiten voor jong en oud zoals:
  • Filmdag

Deze activiteit in samenwerking met 2 zusterverenigingen

 • Paaseieren rapen

Deze activiteit in samenwerking met 2 zusterverenigingen

 • Jeugdactiviteit (mei)

Deze activiteit in samenwerking met 2 zusterverenigingen

 • Happen en Stappen wandeltocht met hapje en drankje (juni)
 • Familie fietstocht met barbecue (einde zomervakantie)
 • Survival- en spokentocht (oktober)
 • Kinder- knutselmiddag (november)
 • Verzorgen van kerstattenties voor de ouderen (december)
 • Als jeugdprins en of jeugdprinses uit onze buurt komt, versieren van huis en tuin
 • Bouwen van de jeugdprinsenwagen en als de prins uit onze buurt komt, mede opbouwen en versieren van de grote prinsenwagen
 • Versieren van huis en tuin bij gouden bruiloft
 • Mededelen van overlijden van een buurtgenoot
 • Organiseren jubileumfeesten van de buurt
 • Deelnemen aan dorpsactiviteiten
 • Onderhouden van onderlinge banden tussen de buurtbewoners

Het bestuur

Er is een gekozen bestuur dat op de jaarvergadering in januari verslag doet. Ook is er dan de mogelijkheid tot kandidaatstelling en bestuursverkiezing.

Inlichtingen kunnen altijd worden ingewonnen bij een van de bestuursleden. Dit geldt ook als u lid wens te worden van deze vereniging. Zaken waarover wij geïnformeerd moeten worden, kunt u altijd bij een van de bestuursleden melden. Zo blijven wij op de hoogte van wat er in onze buurt speelt. Suggesties t.a.v. activiteiten e.d. zijn altijd van harte welkom.

U mag ook mailen naar karelke@mail.com

De Heidebode (tweewekelijkse dorpsblad) en de website van de Dorpsraad dienen als informatiebron, waarin activiteiten worden vermeld. Verder worden er uitnodigingen en infoblaadjes huis aan huis verspreid onder onze leden of alle buurtbewoners.

 

 

Het bestuur van Buurtvereniging Karelke

Voorzitter:

Twan Meulendijks

Secretaris:

Barry Soeterik

Penningmeester:

Gielion Meuwissen

Overige bestuursleden:

Bestuurslid Rob van den Boom
Bestuurslid Gerjon Feijen
Bestuurslid Inge Koller
(ERE)Bestuurslid Cor Janssen

Deze vereniging delen?