KERKBERICHTEN 26 juni 2024

  • published on: juni 24, 2024

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,-

 

GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845 Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2024”

Dank u wel

PAROCHIE AGENDA:

  1. z 27 oktober 11.00 uur H. Mis met aansluitend Allerzielenviering
  2. 19 en 26 nov. 14.00-16.00 uur muziekcursus   Jo en Truus Bahnen
  3. 3 dec. 14.00-16.00 uur muziekcursus   Jo en Truus Bahnen

en di. 11 febr.-11 mrt.-8 april 2025:                  muziekcursus   Jo en Truus Bahnen

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2024

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

WIST U:

Dat de kerkberichten van Altweerterheide ook op de website van De Dorpsraad Altweerterheide gepubliceerd worden? Daar vindt u in de agenda de actuele dagen en tijden van de missen alsook de intenties van de mis.

PAUS FRANCISCUS BEZOEKT BELGIE

Paus Franciscus bezoekt van 26 tot 29 september België. Dat meldt het Vaticaan.

De paus bezoekt op 26 september eerst het Groothertogdom Luxemburg. Later dezelfde dag reist hij door naar België. Hij verblijft dan in België tot en met 29 september. Hij gaat onder meer Brussel, Leuven en Louvain-la-Neuve bezoeken.

Universiteit Leuven

De katholieke universiteit van Leuven bestaat in 2025 600 jaar. Om dat te vieren, hebben Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), de rectoren van de KU Leuven en de UC Louvain, met steun van de Belgische bisschoppen paus Franciscus uitgenodigd.

Koning Filip audiëntie

Koning Filip heeft die uitnodiging nog eens herhaald toen hij in september op audiëntie ging bij de paus. Met succes blijkbaar, want de paus komt effectief op bezoek. Overigens een jaartje te vroeg voor het echte jubileumjaar. “Ik denk dat in de eerste plaats zijn hart heeft gesproken”, zegt aartsbisschop Luc Terlinden in een persbericht.

Programma pausbezoek

Een precies programma van het pausbezoek wordt later bekendgemaakt. Wat we wel al weten, is dat de paus op vrijdag 27 september Leuven bezoekt, en op 28 september Louvain-la-Neuve. “Het bezoek aan de KU Leuven zal uiteraard in het teken staan van de 600e verjaardag van de universiteit, die bij pauselijke bul is opgericht, maar daarnaast zullen we ook focussen op de thematiek van kwetsbare groepen in de samenleving”, zegt rector Luc Sels.

Vluchtelingen, duurzaamheid en ecologie

“De KU Leuven werkt al lang rond traumahulp voor jonge vluchtelingen die hier aankomen, en dat is een thema dat ook de paus erg aanbelangt.” Het bezoek aan de zusteruniversiteit in Louvain-la-Neuve zal dan weer in het teken staan van duurzaamheid en ecologie. De Katholieke Kerk in ons land start ook met de website pausbezoek.be waarop alle details zullen komen.

 

  • Aantal keer bekeken: 35 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...