KERKBERICHTEN 20 maart 2024

 • published on: maart 16, 2024

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,-

 

GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845 Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2024”

Dank u wel

 1. DIENSTEN IN DE GOEDE WEEK IN HET CLUSTER:

 • Witte Donderdag 28 maart om 19.00 uur H. Mis in Tungelroy
 • Goede Vrijdag 29 maart om 15.00 uur Kruisweg in Stramproy
 • Goede Vrijdag 29 maart om 19.00 uur Kruisverering in Altweerterheide
 • Paaszaterdag 30 maart om 19.00 uur Paaswake in Stramproy met Taizékoor
 • 1e Paasdag 31 maart om 09.30 uur Hoogmis met fanfare in Stramproy
 • 1e Paasdag 31 maart om 11.00 uur Hoogmis in Altweerterheide
 • 2e Paasdag 1 april om 09.30 uur H. Mis in Tungelroy
 • 2e Paasdag 1 april om 11.00 uur H. Mis in Swartbroek

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD!

PAROCHIE AGENDA:

 1. 24 mrt 2024 11.00 uur Presentatie communicaties Altweerterheide
 2. 29 mrt 2023 19.00 uur Kruisverering Goede Vrijdag Altweerterheide
 3. 11 mei 2024 15.30 uur H. Mis Heyerkapel
 4. 14 mei 2024 19.00 uur H. Mis Heyerkapel Zij-Aktief
 5. 18 mei 2024 19.00 uur Toediening H. Vormsel in Tungelroy
 6. 19 mei 2023 11.00 uur 1e H. Communie in Altweerterheide
 7. 26 mei 2024 11.00 uur 1e H. Communie in Stramproy

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2023

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

BEDEVAARTEN NAAR LOURDES EN BANNEUX

Eind april/begin mei biedt het Huis voor de Pelgrim in Maastricht een bedevaart naar Lourdes aan met de TGV. In september zijn er nog eens drie Lourdesbedevaarten per vliegtuig of bus.

In samenwerking met Caritas Banneux Bisdom Roermond worden ook bedevaarten naar Banneux aangeboden. Er zijn twee triduüms: van 10 t/m 14 mei en van 27 september t/m 1 oktober. Tijdens deze weken is er op 13 mei en 30 september ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een dagtocht naar Banneux vanaf diverse opstapplaatsen in Limburg.

Naast de reizen naar Lourdes en Banneux organiseert het Huis voor de Pelgrim dit jaar ook bedevaarten naar Assisi, Rome en Santiago de Compostela. Daarnaast zijn er in samenwerking met pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat ook wandelingen langs kloosters en abdijen. Voor 2025 staat een grote nationale bedevaart naar Rome op het programma.

Meer info op www.huisvoordepelgrim.nl

Joodse feestdagen:
POERIEM EN PESACH

Joden en christenen voelen zich nauw met elkaar verbonden. Jezus was een Jood en vierde de Joodse feesten. Sommige van die feesten zijn in een afgeleide vorm ook op de christelijke kalender terechtgekomen. Denk maar aan Pasen (Pesach) en Pinksteren (Wekenfeest). Maar het jodendom kent ook heel eigen feesten, zoals Poeriem.

 

Poeriem (24 maart)
Bij de Joodse feestdag Poeriem staat het verhaal van de oudtestamentische koningin Esther centraal. Ze was getrouwd met koning Ahasveros van het Perzische rijk. Toen ze ontdekte dat zijn minister Haman de Joden wilde vermoorden, vertelde ze dit aan de koning. Hij stak er een stokje voor. Zo redde zij haar volk.

Het Hebreeuwse woord ‘poer’ betekent lot. Vandaar dat Poeriem ook wel ‘Lotenfeest’ wordt genoemd. Haman trok een lot om te bepalen op welke dag hij zijn snode plan zou gaan uitvoeren. Tijdens Poeriem wordt de rol van Esther gelezen. Iedere keer als tijdens het lezen ‘Haman’ wordt genoemd, maakt iedereen veel lawaai door te ratelen of te joelen. Zo wordt zijn naam onverstaanbaar. Het Poeriemfeest is een uitbundig en vreugdevol feest, waarin de overwinning op de antisemiet Haman wordt herdacht. In de aanloop naar het Poeriemfeest worden er vaak grappen uitgehaald vergelijkbaar met de bekende 1 aprilgrappen.

Pesach (23 april – 30 april)

Vierduizend jaar geleden leidde God het joodse volk weg uit Egypte, waar het 400 jaar in slavernij had geleefd. Met Pesach herdenken joden deze bevrijding. God strafte Egypte voor de slavernij met tien rampen. De allerlaatste en meest gruwelijke ramp sloeg de joodse huizen over: die waren beschermd met een speciaal teken. In de katholieke Paaswake wordt dit verhaal ook voorgelezen.

De joden moesten plotseling vertrekken en hadden geen tijd om hun brooddeeg te laten rijzen. Ze namen platte, ongezuurde broden mee: matzes. Met Pesach mag er daarom niets in huis zijn dat gist of zuurdesem bevat. Geen brood, geen koekjes en bijvoorbeeld ook geen bier. Pesach duurt acht dagen. Op de eerste dag en laatste twee dagen mag er niet gewerkt worden. De dagen daartussenin wel. Alle dagen eten de joden matzes.

Het feest begint met de viering van de Seder op de eerste twee avonden. ‘Seder’ betekent ‘ordening’, de avonden verlopen volgens een vast patroon. Je krijgt met de hele familie een speciale maaltijd: een bitter kruid, zout water, een ei, een geroosterd lamsbotje, een soort fruitmengsel (charoseth), vier glaasjes wijn en verse lentegroente. Aan de hand van deze etenswaren wordt het verhaal van de vlucht uit Egypte verteld aan de kinderen. Hierna wordt de echte maaltijd opgediend en zingt de familie samen vrolijke liedjes. Er staat een extra glas op tafel voor de profeet Elia: hij geeft goddelijke boodschappen door. Op de Sederavond kan hij misschien binnenkomen om de Messias aan te kondigen, die de wereld vrede zal brengen.

 

 • Aantal keer bekeken: 117 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...