KERKBERICHTEN 1mei 2024

 • published on: april 29, 2024

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,-

 

GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845 Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2024”

Dank u wel

PAROCHIE AGENDA:

 1. 4 mei 19.00 uur H. Mis Dodenherdenking
 2. 5 mei 09.30 uur Bevrijdingsdag H. Mis met Kinderwoorddienst
 3. 11 mei 15.30 uur H. Mis Heyerkapel
 4. 12 mei 09.30 uur H. Mis met aansluitend gezellig samenzijn met koffie etc.
 5. 14 mei 19.00 uur H. Mis Heyerkapel Zij-Aktief
 6. 23 mei 19.00 uur          H. Mis L.K.V. Heyerkapel
 7. 26 mei 11.00 uur 1e H. Communie in Stramproy
 8. 1 juni 19.00 uur Toediening H. Vormsel in Tungelroy
 9. 2 juni 09.30 uur H. Mis in Tungelroy met aansluitend Sacramentsprocessie

Daarom deze dag géén H. Mis in Stramproy en Altweerterheide i.v.m. Sacramentsprocessie

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2024

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

IN MEMORIAM

Op 16 april namen we afscheid van Harrie Smeets, geboren 1 maart 1941, overleden 8 april 2024. Heer geve hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede.

Jaar van gebed
STILLE DAGEN IN LIMBURGSE KLOOSTERS

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 heeft paus Franciscus 2024 uitgeroepen tot een Jaar van gebed. In het kader daarvan is er dit jaar elke maand een Stille Dag in steeds een ander Limburgs klooster.

Veel mensen verlangen naar stilte. Eens geen volle trein, geen druk en razend verkeer, geen smartphones overal die voortdurend met pingen en trillen al je aandacht vragen voor een tweet, app, mail of pop up. Een mens heeft momenten van stilte nodig om zichzelf terug te vinden. Die stilte hebben we ook nodig om God bewust opnieuw op het spoor te komen. Tijdens de Stille Dagen trekken de deelnemers zich voor één dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de geloofsgemeenschap die dag te beleven.

Zo’n dag begint met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee gaat de stilte in die tot het einde van de dag zal duren. In de ochtend en de middag is er een inleiding op stilte en gebed. Aan het eind van de middag wordt de dag besloten met het avondgebed.

Kijk voor meer informatie over data, locaties en aanmelden voor Stille Dagen op www.bisdom-roermond.nl/jaarvangebed

BEDEVAARTEN NAAR BANNEUX

Caritas Banneux Bisdom Roermond organiseert twee keer per jaar bedevaarten naar Banneux voor belangstellenden vanuit heel Limburg. Er zijn meerdaagse bedevaarten en dagtochten.

De eerste bedevaart dit jaar is van 10 tot en met 14 mei. In Banneux wordt een volledig verzorgd Nederlandstalig programma aangeboden. Deze bedevaart is ook heel geschikt voor mensen die zorg of hulp nodig hebben. Er gaan vanuit Limburg deskundige vrijwilligers mee om iedereen te helpen. De bedevaart wordt begeleid door Limburgse priesters en diakens.

Tijdens dit zogeheten Triduum is er op maandag 13 mei ook een dagtocht. Deelnemers uit diverse regio’s in Limburg gaan ’s ochtends met de bus naar Banneux. Daar wordt een volledig verzorgd programma aangeboden en aan het einde van de middag keren ze weer naar huis.

Kijk voor meer informatie op  www.huisvoordepelgrim.nl

Je moet het maar weten
HET VERSCHIL TUSSEN EEN KATHEDRAAL EN EEN BASELIEK

Kerken zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt parochiekerken, bedevaartkerken, kloosterkerken, rectoraatskerken. En je hebt ook nog kathedralen en basilieken. Wat zijn dat eigenlijk en wat is het verschil tussen die twee?

Elke bisschop heeft een eigen zetel. Dat is niet alleen een manier van spreken, zo van: ‘de bisschop zetelt in Roermond’. Een bisschopszetel is ook echt een stoel, een troon. Die zetel wordt de cathedra genoemd. De kerk waarin de cathedra staat, heet daarom de kathedraal. Elke kathedraal is dus per definitie een bisschopskerk en elk bisdom heeft in principe maar één echte kathedraal. De zetel van de Limburgse bisschop staat in Roermond. Sinds 1661 is de Christoffelkerk aan de Markt de bisschopskerk of kathedraal.

Een basiliek is een naam voor een heel ander soort kerkgebouw. De naam basiliek kan verwijzen naar de bouwstijl, maar dat is niet wat met het officiële predicaat basiliek wordt bedoeld. Dat is namelijk eretitel voor een kerk, een onderscheiding. Zoals mensen een koninklijke of een pauselijke onderscheiding kunnen krijgen, kan een kerkgebouw van de paus de officiële eretitel basiliek krijgen. Deze kerk moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat meestal om oude kerken met een lange geschiedenis, een levende bedevaarttraditie en een actieve geloofsgemeenschap. Of een kerk een basiliek is, kun je herkennen aan twee voorwerpen: het conopeum (een soort paraplu in de oude pauselijke kleuren geel en rood) en het tintinnabulum (een belletje op een lange stok). Boven de ingang van een basiliek hangt doorgaans ook een eigen wapenschild. Het bisdom Roermond kent één kathedraal en zeven basilieken.

 

 • Aantal keer bekeken: 33 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...