KERKBERICHTEN 15 mei 2024

  • published on: mei 13, 2024

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Misintenties kunt u opgeven na/voor de mis in de sacristie.

Betaling voor misstipendia het liefst via de bank. Rabobank nr.: NL.80RABO 0156904845

Per 1 maart 2024: nieuw tarief Stipendia H.Mis in het weekend en op feestdagen: €30,-

 GEZINSBIJDRAGE

R.K. Parochie H.Hart van Jezus  NL80 RABO 0156904845 Graag vermelding van naam, adres en “gezinsbijdrage 2024”

Dank u wel

PAROCHIE AGENDA:

  1. 23 mei 19.00 uur          H. Mis L.K.V. Heyerkapel
  2. 26 mei 11.00 uur 1e H. Communie in Stramproy
  3. 1 juni 19.00 uur Toediening H. Vormsel in Tungelroy
  4. 2 juni 09.30 uur H. Mis in Tungelroy met aansluitend Sacramentsprocessie

Daarom deze dag géén H. Mis in Stramproy en Altweerterheide i.v.m. Sacramentsprocessie.

BIJEENKOMST GEBEDSGROEP 2024

De gebedsgroep komt samen op de eerste maandag van de maand om 18.30 uur uur in de dagkapel van de kerk. De bijeenkomst duurt drie kwartier. We mediteren, lezen uit de bijbel en bidden de rozenkrans en het avondgebed. Iedereen is van harte welkom.

ZIEKENCOMMUNIE

Iedere 1e vrijdag van de maand brengt pastoor Amal de Ziekencommunie naar mensen thuis die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de kerk te komen. Wilt u ook graag de H. Communie thuis ontvangen? Wilt u dit dan a.u.b. even laten weten aan de pastoor tel. 0495-561273.

VACATURE PASTORIE

Pastoor Amal heeft momenteel geen hulp in de huishouding meer omdat de vorige huishoudster helaas een ongeluk gekregen heeft en daardoor haar taken niet meer kan verrichten. Helaas! Momenteel zijn we op zoek naar iemand die 4 uren in de week pastoor Amal kan helpen in de huishouding met b.v. poetsen van de pastorie en het wassen van zijn  kleding. Wie heeft er 4 uren in de week tijd om pastoor te helpen? Natuurlijk is dit niet Pro Deo en altijd met overleg over dag en tijdstip. Wie heeft er interesse om pastoor te helpen? Neem dan s.v.p. contact op met kerkbestuurslid Dorrie Kwaspen tel. 06 2539 8944.

OPEN KLOOSTERDAG OP ZONDAG 9 JUNI

Het leven in een klooster spreekt tot de verbeelding. Religieuzen wijden hun hele leven aan God. Vanwege de stilte en het bijzondere leven in een communiteit trekken veel mensen zich graag een paar dagen terug in een klooster. Voor wie die mogelijkheid niet heeft, maar wel graag kennis wil maken met het kloosterleven wordt op zondag 9 juni weer een Open Kloosterdag gehouden.

Enkele tientallen kloosters in het hele land openen dan hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen van harte uit voor een bezoek. Zij vertellen hun verhaal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen voor een leven in dienst van God en mensen. En ze luisteren ook graag naar het verhaal van de bezoekers. Ook enkele Limburgse kloosters doen aan deze dag mee. Dit zijn in ieder geval: de paters camilianen in Roermond, de zusters Onder de Bogen in Maastricht, de benedictijnen in Vaals (Mamelis) en de liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak (Sittard). Hier kunnen nog andere kloosters bij komen. Meer informatie over de locaties en de programma’s is vanaf mei te vinden op de website www.openkloosterdag.nl

 

  • Aantal keer bekeken: 15 keer

Dit bericht delen?

Misschien zijn deze berichten ook interessant...