Lustrum viering "Bal Champetre"

Zomer Hei-j feest

Hei-j Land Games 2017

Rabo Urban Sport Tour

Inspraak voorzieningenplannen Altweerterheide en Swartbroek

Inspraak voorzieningenplannen Altweerterheide en Swartbroek

De gemeente Weert heeft voor de kerkdorpen Altweerterheide en Swartbroek voorzieningenplannen opgesteld. Deze plannen zijn in concept klaar. Het college van burgemeester en wethouders geeft de plannen vrij voor inspraak. Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 9 juni 2017 op de plannen reageren.

In de voorzieningenplannen staat de gewenste ontwikkeling van het maatschappelijke voorzieningenaanbod in Altweerterheide en Swartbroek voor de periode 2017-2021. Alle relevante aspecten van cultuur, onderwijs, sport en zorg zijn in de plannen meegenomen en meegewogen. Voorbeelden zijn scholen, sporthallen, sportvelden, wijk- en buurtgebouwen en ouderenaccommodaties. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een toekomstbestendige voorzieningenstructuur, die bijdraagt aan het behoud van de leefbaarheid in Altweerterheide en Swartbroek.

Plannen inzien
De concept voorzieningenplannen voor Altweerterheide en Swartbroek liggen tot en met 9 juni 2017 ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101 in Weert. De plannen zijn ook online te lezen op www.weert.nl/voorzieningenplannen.

Reageren op de plannen
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de inhoud van de plannen, kunnen hierop reageren. Deze reacties (zienswijzen) kunnen leiden tot aanpassing van de voorzieningenplannen. Reageren kan alleen schriftelijk en uiterlijk 9 juni 2017 door een brief met een zienswijze te sturen naar: Gemeente Weert, College van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Planning
Na de inspraakperiode behandelt het college van burgemeester en wethouders de zienswijzen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de voorzieningenplannen in september vast.