Dorpsraad


De gemeente Weert wil via burgerparticipatie in de vorm van de dorpsraad, burgers  van Altweerterheide de mogelijkheid geven vroegtijdig actief betrokken te zijn bij de leefbaarheid in hun directe woonomgeving. De bewoners kunnen via de dorpsraad samen meedenken over onderwerpen als veiligheid, voorzieningenniveau, schone straat, contact met buurtbewoners en het woonplezier.

Een dorpsraad is een door burgemeester en wethouders erkende organisatie, die zich richt op de optimalisatie van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in een wijk of dorp. Een dorpsraad bestaat uit bewoners die zich willen inzetten voor hun wijk of dorp.

Uw kunt contact opnemen met de dorpsraad via het
contact formulier

Agenda najaarsvergadering donderdag 16 november 2017 november De Paol

 1. Welkom
 2. Begroting 2018
 3. Kind Centrum Altweerterheide
 4. Buitengebied Altweerterheide
 5. voorstel Heidebode
 6. Pauze
 7. Wandelgebied Altweerterheide
 8. Avondvierdaagse
 9. Bestuur Dorpsraad
 10. Altweerterheide in Groei en Bloei naar 2020 (woningbehoefte enquete - herinrichten dorpskern)
 11. Rondvraag